nadmin tarafından eklenmiş tüm yazılar


Artık aktif olarak yapı üretimine başlanan bu adımda ilk olarak inşaat arazisi üzerinde hafriyat aplikasyonu yapılır. Ardından hafriyat sürecine başlanır. Hafriyatı tamamlanan zeminin, yani inşaat temelinin mıcır ve drenaj işlemleri halledilir. Gerekli adımlar atılıp temelin de tamamlanmasından sonra statik projesine uygun olacak şekilde temel demirleri döşenir ve temele beton dökülür.

Zeminin tamamlanması için gerekli dolgu ve sıkıştırma işleminin de bitmesinin ardından destek sistemleri, kolonların demirleri ve diğer basamaklar hazırlanır. Son kontroller de tamamlandıktan sonra beton dökülür. Betonarme işlemleri tamamlanan binanın duvar aplikasyonu yapılır ve duvar imalatı süreci başlatılır. Arkasından iç mekan duvarları da tamamlanıp nihayetinde ince işler için hazır hale getirilir.

Yapı Kullanma İznine Başvurulur
Ruhsatı alınarak tamamlanmış ve inşaat süreci tamamlanmış bir yapının kullanıma açılması için iskan alınması gerekir. Yapıyı kullanma izni olarak da açıklayabileceğimiz iskan belgesi, bir yapının kanunlarca belirlenen tüm standartlara uygun olduğunu teyit eder. Dolayısıyla iskanı alınmamış bir binanın oturuma veya işletmeye açılması mümkün değildir.

Yapı Kullanma İznine Başvurulur
Ruhsatı alınarak tamamlanmış ve inşaat süreci tamamlanmış bir yapının kullanıma açılması için iskan alınması gerekir. Yapıyı kullanma izni olarak da açıklayabileceğimiz iskan belgesi, bir yapının kanunlarca belirlenen tüm standartlara uygun olduğunu teyit eder. Dolayısıyla iskanı alınmamış bir binanın oturuma veya işletmeye açılması mümkün değildir.

Devamını Oku

Bir inşaat yapımına karar verildiğinde mutlaka atlanmaması gereken aşamaların söz konusu olduğunu belirterek söze başlamakta yarar var. Buna göre, inşaat sürecini üstlenen inşaat firması farklılaşsa bile süreç aynı standartta işlemeli ve daha süreç başlamadan her adım etraflıca planlanmalı. Aksi halde inşaatın hatalı veya başarısız olması işten bile olmayacaktır. Bu da ne yazık ki can ve mal kaybı anlamına geleceğinden mutlaka yapı üretimini aşağıda belirtilen adımlara göre ilerletmek gerekmektedir.

İnşaat yapımına başlanmadan önce yapı sahibinin veya vekili olarak belirlediği kişinin bağlı olduğu tapu ve kadastro müdürlüğüne ve belediyeye başvurarak yapı için gerekli izinleri alması gerekmektedir. Bu izinler alınmadığı takdirde inşaat sürecine başlanamaz, başlansa dahi kaçak bir yapı olarak adlandırılır ve yıkım süreci başlatılır.

Yapının üretimine başlanmasında bir sakınca olmadığını bildiren izinleri almak için ise inşaatın tam olarak hangi noktada olacağını belirten dokümanları, yapının mimari projesini, statik projesini, elektronik ve mekanik tesisat projelerini, çevre düzenlemesi ve peyzaj projelerini ve diğer gerekli evrakları tamamlayıp başvurmak gerekiyor.

Tüm bu belgeler, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre incelenip denetlendikten sonra ise uygun bulunması halinde yapı ruhsatı alınır. Bu adım tamamlandıktan sonra ise inşaat nasıl yapılır sorusunun bir diğer yanıtı olan ikinci adıma geçilebilir.

Devamını Oku

İnşaat sektörü denilince akla birçok iş kolu ve iş disiplini gelmektedir. Ülke ekonomisi için lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörü iş gücü ve yurt dışı döviz kaynağı açısından son derece önemlidir.

İnşaatlar, makine, ekipman, proje, finansman, iş gücü, malzeme, yönetim becerileri, inşaat bilgisi, ölçme ve kontrol, mimari, mühendislik, sözleşme yönetimi gibi çeşitli kaynak, bilgi birikim ve deneyimin harmanlandığı yerlerdir.

İnşaat sektörü denilince akla birçok iş kolu ve iş disiplini gelmektedir. Ülke ekonomisi için lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörü iş gücü ve yurt dışı döviz kaynağı açısından son derece önemlidir.

İnşaatlar, makine, ekipman, proje, finansman, iş gücü, malzeme, yönetim becerileri, inşaat bilgisi, ölçme ve kontrol, mimari, mühendislik, sözleşme yönetimi gibi çeşitli kaynak, bilgi birikim ve deneyimin harmanlandığı yerlerdir.

Devamını Oku