Bir inşaat yapımına karar verildiğinde mutlaka atlanmaması gereken aşamaların söz konusu olduğunu belirterek söze başlamakta yarar var. Buna göre, inşaat sürecini üstlenen inşaat firması farklılaşsa bile süreç aynı standartta işlemeli ve daha süreç başlamadan her adım etraflıca planlanmalı. Aksi halde inşaatın hatalı veya başarısız olması işten bile olmayacaktır. Bu da ne yazık ki can ve mal kaybı anlamına geleceğinden mutlaka yapı üretimini aşağıda belirtilen adımlara göre ilerletmek gerekmektedir.

İnşaat yapımına başlanmadan önce yapı sahibinin veya vekili olarak belirlediği kişinin bağlı olduğu tapu ve kadastro müdürlüğüne ve belediyeye başvurarak yapı için gerekli izinleri alması gerekmektedir. Bu izinler alınmadığı takdirde inşaat sürecine başlanamaz, başlansa dahi kaçak bir yapı olarak adlandırılır ve yıkım süreci başlatılır.

Yapının üretimine başlanmasında bir sakınca olmadığını bildiren izinleri almak için ise inşaatın tam olarak hangi noktada olacağını belirten dokümanları, yapının mimari projesini, statik projesini, elektronik ve mekanik tesisat projelerini, çevre düzenlemesi ve peyzaj projelerini ve diğer gerekli evrakları tamamlayıp başvurmak gerekiyor.

Tüm bu belgeler, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre incelenip denetlendikten sonra ise uygun bulunması halinde yapı ruhsatı alınır. Bu adım tamamlandıktan sonra ise inşaat nasıl yapılır sorusunun bir diğer yanıtı olan ikinci adıma geçilebilir.

54Görünüm

Yorumunuzu yazın.