Yarım Silindirik Buhar Kazanı

  • Yüksek basınçlı sistemlerde katı yakıt kullanımı güvenli ve maksimum verim alınacak hale getirmektedir.
  • Tüm katı yakıları yüksek verimle yakar.
  • İstenilen buhar kapasitesi ve basınca göre üretilir.
  • Stoker sistemi olarak adlandırdığımız otomatik kömür yakma sistemi ile yüksek kapasitede buhar eldesi sağlanır.
  • Düşük basınç değerleri ile rahat yanma sağlanır.
  • En uygun izolasyon ile yalıtım üst seviyede tutulur.
  • Çok düşük baca gazı emisyon oranlarına sahiptir.